Vitajte na oficiálnej stránke obce Nevidzany

Obec Nevidzany

Obecný úrad č. 49

972 27 p. Liešťany

IČO: 00648345

DIČ: 2021201633

TEL: 046/5457123

MAIL: obecnevidzanypd@centrum.sk
Novinky na stránke


27.6.2024 Na stránku bol pridaný dokument: Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2023

27.6.2024 - Na stránku bol pridaný dokument: Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2023

25.6.2024 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 10.6.2024

21.6.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

18.6.2024 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 21.5.2024

18.6.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

5.6.2024- Na stránke boli pridané nove faktúry 5/2024

4.5.2024 - Na stránku bol pridaný nový dokument: PRO obce Nevidzany 2024-2030

30.5.2024 - Na stránku bola pridaná nová zmluva

22.5.2024 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

14.5.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

13.5.2024 Na stránku bol pridaný dokument: NÁVRH - Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2023

7.5.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

5.5.2024- Na stránke boli pridané nove faktúry 4/2024

5.5.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

23.4.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

8.4.2024 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania - voľby prezidenta SR II. kolo

4.4.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

2.4.2024- Na stránke boli pridané nove faktúry 3/2024

28.3.2024 -  Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 20.2.2024

4.3.2024 - Na stránku bola pridaná nová zmluva

1.3.2024- Na stránke boli pridané nove faktúry 2/2024

28.2.2024 Na stránke boli zverejnené nové dokumenty: Voľby do Európskeho parlamentu 2024

28.2.2023 Na stránke bol zverejnený nový dokument: Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nevidzany za rok 2023

14.2.2024 Na stránke boli zverejnené nové dokumenty: Voľby do Európskeho parlamentu 2024

13.2.2024 Na stránke boli zverejnené nové dokumenty: Voľby do Európskeho parlamentu 2024
7.2.2024 - Na stránke boli pridané nové zmluvy

5.2.2024 - Na stránke bolo zverejnené : Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

5.2.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

5.2.2024- Na stránke boli pridané nove faktúry 1/2024

2.2.2024 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2024

31.1.2024 - Na stránke boli pridané nové dokumenty v Voľby prezidenta SR 2024

29.1.2024 - Na stránku bola pridaná nová zmluva
24.1.2024 - Na stránke boli pridané nové dokumenty v Voľby prezidenta SR 2024

18.1.2024 - Na stránke boli pridané nové dokumenty v Voľby prezidenta SR 2024

9.1.2024- Na stránke boli pridané nove faktúry 12/2023

3.1.2024 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

19.12.2023 - Na stránke boli pridané nové zmluvy

8.12.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

8.12.2023- Na stránke boli pridané nove faktúry 11/2023

7.12.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

7.12.2023 Na stránku boli pridané nové dokumenty: schválené VZN 1/2023 a Návrh VZN 2/2023 

7.12.2023 - Na stránke bol zverejnený Rozpočet obce na rok 2024-2026

7.12.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 4.12.2023

30.11.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 20.11.2023

21.11.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

15.11.2023 Na stránku bol pridaný nový dokument: návrh VZN 1/2023 a 2/2023

15.11.2023 - Na stránke bol zverejnený Návrh - Rozpočtu obce na rok 2024-2026

13.11.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva

13.11.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

9.11.2023 - Na stránke bolia pridaná nová dohoda

8.11.203 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 24.10.2023

8.11.2023 - Na stránku bola pridaná nová zmluva

2.11.2023 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024

2.11.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

2.11.2023- Na stránke boli pridané nove faktúry 10/2023

18.10.2023 - Na stránku bol pridaný dokument: Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2022

17.10.2023 Na stránke bolo zverejnené konanie: Oznámenie o začatí konania

17.10.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

6.10.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

5.10.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 22.8.2023

5.10.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 9/2023

2.10.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.9.2023

28.9.2023 - Na stránke boli pridané nové objednávky

13.9.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

11.9.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva  

11.9.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

8.9.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

7.9.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 8/2023

7.9.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 7/2023

30.8.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

22.8.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

3.8.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva 

3.8.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

24.7.2023 Na stránku bol pridaný dokument: Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2022 

24.7.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

18.7.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

29.6.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 6/2023

29.6.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 

23.6.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

23.6.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 5/2023

21.6.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.6.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva

9.6.2023 - Na stránke boli pridané nové dokumenty v Voľby do NR SR 2023

8.6.2023 - Na stránke boli pridané nové objednávky

6.6.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 3.5.2023

6.6.2023 - Na stránke boli pridané nové objednávky

25.5.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

9.5.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

3.5.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 4/2023 

3.5.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.4.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

17.4.2023 - Na stránku bol pridaný dokument: NÁVRH-Záverečný účet obce Nevizany za rok 2022

6.4.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 28.3.2023

5.4.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 3/2023

30.3.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva

17.3.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

8.2.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 2/2023

8.3.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

21.2.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

17.2.2023 - Na stránke boli pridané nové objednávky

10.2.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

8.2.2023 - Na stránke bolo zverejnené : Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

7.2.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 1/2023

7.2.2023 -  Na stránke boli pridané nové zmluvy

31.1.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

30.1.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 25.11.2022 a

26.1.2023 - Na stránke boli pridané nové zmluvy

23.1.2023 - Na stránke boli zverejnené výsledky Referenda 2023

17.1.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.12.2022 Na stránke bol aktualizovaný zoznam členov OZ

15.12.2022 Na stránku bol pridaný nový dokument: VZN 2/2022 a 3/2022

1.12.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 11/2022

1.12.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument v Referendum 2023

29.11.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 25.11.2022 a Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 25.11.2022

10.11.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 10/2022

3.11.2022 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

30.10.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

13.10.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

10.10.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 21.9.2022

29.10.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 9/2022

28.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

23.9.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

19.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

5.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

2.8.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.7.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

20.7.2022 - Na stránke bola pridaná nová zmluva 

15.7.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

14.7.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 23.6.2022

29.6.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 6/2022

27.6.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

27.6.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 23.5.2022