Vitajte na oficiálnej stránke obce Nevidzany

Obec Nevidzany

Obecný úrad č. 49

972 27 p. Liešťany

IČO: 00648345

DIČ: 2021201633

TEL: 046/5457123

MAIL: obecnevidzanypd@centrum.sk
Novinky na stránke

10.11.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 10/2022

3.11.2022 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

30.10.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

13.10.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

10.10.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 21.9.2022

29.10.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 9/2022

28.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

23.9.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

19.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

5.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

2.8.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.7.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

20.7.2022 - Na stránke bola pridaná nová zmluva 

15.7.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

14.7.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 23.6.2022

29.6.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 6/2022

27.6.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

27.6.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 23.5.2022