Vitajte na oficiálnej stránke obce Nevidzany

Obec Nevidzany

Obecný úrad č. 49

972 27 p. Liešťany

IČO: 00648345

DIČ: 2021201633

TEL: 046/5457123

MAIL: obecnevidzanypd@centrum.sk
Novinky na stránke

28.9.2023 - Na stránke boli pridané nové objednávky

13.9.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

11.9.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva  

11.9.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

8.9.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

7.9.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 8/2023

7.9.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 7/2023

30.8.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

22.8.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

3.8.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva 

3.8.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

24.7.2023 Na stránku bol pridaný dokument: Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2022 

24.7.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

18.7.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

29.6.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 6/2023

29.6.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 

23.6.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

23.6.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 5/2023

21.6.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.6.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva

9.6.2023 - Na stránke boli pridané nové dokumenty v Voľby do NR SR 2023

8.6.2023 - Na stránke boli pridané nové objednávky

6.6.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 3.5.2023

6.6.2023 - Na stránke boli pridané nové objednávky

25.5.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

9.5.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

3.5.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 4/2023 

3.5.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.4.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

17.4.2023 - Na stránku bol pridaný dokument: NÁVRH-Záverečný účet obce Nevizany za rok 2022

6.4.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 28.3.2023

5.4.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 3/2023

30.3.2023 - Na stránke bolia pridaná nová zmluva

17.3.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

8.2.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 2/2023

8.3.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

21.2.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

17.2.2023 - Na stránke boli pridané nové objednávky

10.2.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

8.2.2023 - Na stránke bolo zverejnené : Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

7.2.2023 - Na stránke boli pridané nove faktúry 1/2023

7.2.2023 -  Na stránke boli pridané nové zmluvy

31.1.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

30.1.2023 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 25.11.2022 a

26.1.2023 - Na stránke boli pridané nové zmluvy

23.1.2023 - Na stránke boli zverejnené výsledky Referenda 2023

17.1.2023 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.12.2022 Na stránke bol aktualizovaný zoznam členov OZ

15.12.2022 Na stránku bol pridaný nový dokument: VZN 2/2022 a 3/2022

1.12.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 11/2022

1.12.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument v Referendum 2023

29.11.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 25.11.2022 a Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 25.11.2022

10.11.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 10/2022

3.11.2022 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

30.10.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

13.10.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

10.10.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 21.9.2022

29.10.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 9/2022

28.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

23.9.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

19.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

5.9.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

2.8.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

20.7.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

20.7.2022 - Na stránke bola pridaná nová zmluva 

15.7.2022 - Na stránke bola pridaná nová objednávka

14.7.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 23.6.2022

29.6.2022 - Na stránke boli pridané nove faktúry 6/2022

27.6.2022 - Na stránke boli pridané nové dokumenty pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

27.6.2022 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 23.5.2022