Oznámenia o výrube stromov v obci

2. Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín p.č. 769

5.2.2024

1. Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín p.č. 767-3

5.2.2024

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Ocú-85_2023-002

17.10.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Ocú-28/2023-002

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Ocú-27/2023-002

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Ocú-105/2020-001

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Ocú-91/2020-001

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Ocú-26/2020-02

Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-25/2019-02

Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-128/2017-06

Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-19/2018-02

Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-19/2018-01

Oznámenie o začatí konania, č.j. ocu-128-2017

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín 434-2017

Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (2. 2017)
Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (1. 2017)
Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (2. 2016)
Oznámenie o začatí konania - výrub stromov (1. 2016)
Oznámenie o začatí konania - výrub stromov