Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania - voľby prezidenta SR II. kolo

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania - voľby prezidenta SR I. kolo

7. Určenie zodpovednej osoby

6. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK

5. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

4. Menovanie zapisovateľa

3. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

2. Informácia pre voliča

1. Vyhlásenie volieb prezidenta SR