Voľby do Európskeho parlamentu 2024

2. Informácia pre voliča v slovenskom jazyku

2a. Informácia pre voliča v anglickom jazyku

1. Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu