Voľby do Európskeho parlamentu 2024

7. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

6. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK

5. Určenie zodpovednej osoby

4. Menovanie zapisovateľa

3. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

2. Informácia pre voliča v slovenskom jazyku

2a. Informácia pre voliča v anglickom jazyku

1. Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu