Rozpočet obce

ROZPOČT -výdavky 2021-2023

ROZPOČT -príjmy 2021-2023

ROZPOČT -výdavky 2020-2022

ROZPOČT -príjmy 2020-2022

ROZPOČET -výdavky 2019-2021

ROZPOČET -príjmy 2019-2021

Rozpočet na rok 2018-2020 - PRÍJMY

Rozpočet na rok 2018-2020 - VÝDAVKY

Rozpočet príjmy 2017

Rozpočet výdavky 2017

Rozpočet príjmy 2016

Rozpočet výdavky 2016

Rozpočet príjmy 2015

Rozpočet výdavky 2015
Rozpočet príjmy 2014

Rozpočet výdavky 2014

Rozpočet príjmy 2013

Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu 2013
Rozpočet 2010-2015