Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nevidzany

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nevidzany za rok 2023

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nevidzany za rok 2022 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nevidzany za rok 2021

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nevidzany za rok 2020

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nevidzany za rok 2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nevidzany za rok 2018