Objednávky 2024

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
07/2024

Martin Pánis Pohrebná služba

Kosenie a vývoz trávy na miestnom cintoríne 14.5.2024
06/2024

Ing. Ján Kurbel

Ročná kontrola detského ihriska 7.5.2024
05/2024

Odpadový hospodár s.r.o.

ročná licenčná aplikácia elo.sk. 5.5.2024
04/2024

TOPSET Solution s.r.o.

integračné rozhranie IR DC Registratúra Hybrid podľa cenovej ponuky zo dňa 23.04.2024 23.4.2024
03/2024

IMREX Holding s.r.o.

Oprava hydroizolácie plochej strechy na dome smútku podľa cenovej ponuky zo dňa 2.4.2024. 4.4.2024
02/2024

Centrum polygrafických služieb

Osvedčovacia kniha I. 1ks, Osvedčovacia kniha II. 1ks, Potvrdenie o pobyte 50ks, Prihlasovací lístok na trvalý pobyt 50ks 5.2.2024
01/2024

Mobilné planetárium

Výukové programy s dopravou na 25.05.2024 pri príležitosti MDD 18.1.2024