Objednávky 2024

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
02/2024

Centrum polygrafických služieb

Osvedčovacia kniha I. 1ks, Osvedčovacia kniha II. 1ks, Potvrdenie o pobyte 50ks, Prihlasovací lístok na trvalý pobyt 50ks 5.2.2024
01/2024

Mobilné planetárium

Výukové programy s dopravou na 25.05.2024 pri príležitosti MDD 18.1.2024