Rokovanie OZ 2024

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 20.2.2024