Rokovanie OZ 2024

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 10.06.2024

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa  21.05.2024

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 20.2.2024