Výročné správy obce

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2022

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2021

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2020

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2019

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2018

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2017

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2016

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2015

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2014

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2013