Poslanecké obvody

Poslanecké obvody poslancov

Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch

obvod č. 1: Mgr. Eva Bieliková

Čísla domov 1 - 25


obvod č. 2: Mgr. Zuzana Turčanová

Čísla domov 26 - 52


obvod č. 3: Iveta Kluvancová

Čísla domov 53 - 88


obvod č. 4: Ivan Majdan

Čísla domov 89 - 125


obvod č. 5: Milan Sobota

Čísla domov 126 - 155