Obecné zastupiteľstvo

Iveta Kluvancová  - SMER sociálna demokracia
Zástupca starostky

Poslanec za obvod číslo 3:
Čísla domov 53 - 88

Predseda finančnej komisie


Mgr. Eva Bieliková - SMER sociálna demokracia

Poslanec za obvod číslo 1:
Čísla domov 1 - 25

Predseda sociálnej komisie


Mgr. Zuzana Turčanová - SMER sociálna demokracia

Poslanec za obvod číslo 2:
Čísla domov 26 - 52

Predseda kultúrnej komisieIvan Majdan - SMER sociálna demokracia

Poslanec za obvod číslo 4:
Čísla domov 89 - 125

Predseda komisie pre ochranu životného prostredia

Predseda komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z

Milan Sobota - SMER sociálna demokracia

Poslanec za obvod číslo 5:
Čísla domov 126=155

Predseda stavebnej komisie