Komisie OZ

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Predseda: Ivan Majdan

Členovia: Iveta Kluvancová, Mgr. Eva Bieliková, Milan Sobota, Mgr. Zuzana Turčanová


Finančná komisia:

Predseda: Iveta Kluvancová

Členovia: Mgr. Eva Bieliková


Komisia kultúry:

Predseda: Mgr. Zuzana Turčanová

Členovia: Mgr. Erika Plevová, Veronika Vrecková


Sociálna komisia:

Predseda: Mgr. Eva Bieliková

Členovia: Mgr. Katarína Repková


Stavebná komisia:

Predseda: Milan Sobota

Členovia: Jaroslav Hlinka, Miroslav Cvíčela


Komisia pre ochranu životného prostredia:

Predseda: Ivan Majdan

Členovia: Jaroslav Hlinka, Miroslav Cvíčela