Komisie OZ

Predseda komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Predseda: Ronald Vrška

Členovia: Miroslav Cvíčela, Mgr.Eva Bieliková, Gabriela Krpelanová, Mgr. Zuzana Turčanová


Finančná komisia:

Predseda: Gabriela Krpelanová

Členovia: Miroslav Cvíčela, Mgr. Eva Bieliková, Iveta Kluvancová


Komisia kultúry:

Predseda: Mgr. Zuzana Turčanová

Členovia: Jana Hlinková, Milan Kluvanec, Iveta Kluvancová


Sociálna komisia:

Predseda: Mgr. Eva Bieliková

Členovia: Mgr. Katarína Repková


Stavebná komisia:

Predseda: Miroslav Cvíčela

Členovia: Jaroslav Hlinka, Ivan Majdan


Komisia pre ochranu životného prostredia:

Predseda: Ronald Vrška

Členovia: Jaroslav Hlinka, Milan Sobota