Komisie OZ

Sociálna komisia:

Predseda: Ivan Majdan

Členovia: Ignác Oršulák, Jana Hlinková


Komisia ochrany verejného poriadku:

Predseda: Ivan Majdan

Členovia: Ignác Oršulák, Jana Hlinková


Komisia kultúry:

Predseda: Richard Kluvanec

Členovia: Ing. Eva Dašková, Mgr. Erika Plevová, Jana Hlinková


Komisia športu:

Predseda: Miroslav Chudý

Členovia: Denis Iliaš, Peter Sobota


Finančná komisia:

Predseda: Igor Kluvanec

Členovia: Iveta Kluvancová, Veronika Kluvancová


Komisia pre životné prostredie a stavebnú činnosť:

Predseda: Ľuboš Šponiar

Členovia: Marek Ďuriš, Július Krajči