Vitajte na oficiálnej stránke obce Nevidzany

Obecný úrad Nevidzany

Adresa:

Obec Nevidzany

Obecný úrad č. 49

972 27 p. LiešťanyNovinky na stránke

8.12.2017 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 2017

6.12.2017 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 2017

6.12.2017 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Nevidzanoch, 14. 11. 2017

30.11.2017 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 2017

29.11.2017  - Na stránke bol pridaný nový dokument: Kniha prijatých faktúr za mesiac október, november

18.11.2017 - Na stránke boli pridané dva návrhy VZN 3/2017 a 4/2017

15.11.2017 - Na stránku bol pridaný nový dokument v sekcii:Oznámenia o výrube stromov v obci

7.11.2017 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 2017

6.11.2017 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Výsledky volebného obvodu č. 7 Prievidza

3.11.2017 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 2017

25.10.2017 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Výzva na predkladanie ponúk - Podpora rozvoja športu v obci Nevidzany (multifunkčné ihrisko)

25.10.2017 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 2017

20.10.2017 - Na stránke v sekcii Oznamy/Oznámenia o výrube stromov v obci  bol pridaný nový dokument Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín 434-2017

20.10.2017 - Na stránke bola pridaná nová objednávka 2017

18.10.2017 - Na stránke boli pridané nové objednávky 2017

10.10.2017 - Na stránke boli pridané nové objednávky 2017

10.10.2017 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Kniha prijatých faktúr za mesiac september

5.10.2017 - Na stránke boli pridané nové objednávky 2017

3.10.2017 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica z rokovania OZ v Nevidzanoch 14.8.2017

29.9.2017 - Na stránke boli pridané nové objednávky 2017

29.9.2017 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Záverečný účet obce Nevizany za rok 2016

29.9.2017 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2016

29.9.2017 - Na stránke boli pridané nove faktúry 07/2017 a 08/2017

23.8.2017 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Nevidzanoch, 17. 07. 2017

22.8.2017 - Na stránke boli pridané 4 nové objednávky 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017

22.8.2017 - Na stránke bolo zverejnené schválené VZN č.2/2017