Rozpočet obce

Rozpočet príjmy 2017

Rozpočet výdavky 2017

Rozpočet príjmy 2016

Rozpočet výdavky 2016

Rozpočet príjmy 2015

Rozpočet výdavky 2015
Rozpočet príjmy 2014

Rozpočet výdavky 2014

Rozpočet príjmy 2013

Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu 2013
Rozpočet 2010-2015