Zamestnanci

Jarmila Chudá

tel. kontakt:
+421 46 5457123
email:
obecnevidzanypd@centrum.sk

- správa miestnych daní a poplatkov
- evidencia obyvateľstva
- účtovníctvo
- overovanie listín a podpisov