Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany

predseda p. Miloš Ďuriš

kontakt: 0907 584 763