Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany

predseda p. Peter Krajči

kontakt: 0905 991 228