Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany

predseda p. Jozef Hrubina st.

kontakt: 0907 235 820