Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany

predseda p. Juraj Iliaš

kontakt: