Poľovnícky spolok Nevidzany

predseda p. Jozef Hrubina

kontakt: 0907 235 820