Poľovnícky spolok Nevidzany

predseda p.Dušan Vrecko

kontakt: 0908 226 717