Poľovnícky spolok Nevidzany

predseda p. Bc. Stanislav Vrecko

kontakt: 0908 717 704