Zmluvy 2023

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 ku zmluve č.A1551112008

TOPSET Solutions s.r.o.

Dodatok č.1 ku zmluve č.A1551112008 7.2.2023
Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2016-07-06dh1

TOPSET Solutions s.r.o.

Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2016-07-06dh1 7.2.2023
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu Dom smútku 26.1.2023
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu kultúrne stredisko 26.1.2023
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu verejné osvetlenie 26.1.2023
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu OÚ 26.1.2023