Zmluvy 2023

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 k zmluve č. 187 o nájme hrobového miesta

Dagmar Vážna

nájom hrobového miesta 19.12.2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 186 o nájme hrobového miesta

Dagmar Vážna

nájom hrobového miesta 19.12.2023
Darovacia zmluva

Nestlé Slovensko s.r.o.

Cukrovinárske a potravinárske výrobky 13.11.2023
DOHODA č. 23/12/010/13

UPSVaR

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi č.23-12-010-13 9.11.2023
2/2023

Senior Banky, n. o.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení pre seniorov na rozpočtový rok 2023 08.11.2023
2023/0402

Trenčiansky samosprávny kraj

Dotácie na bežné výdavky spojené s uskutočnením akcie Nevidzianske hodové slávnosti 2023 PRILOHA_PUBLICITA_2023-0402 11.9.2023
-

Nevidzianský loptoši

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 03.08.2023
-

LESY Slovenskej republiky š.p.

Dohoda o náhrade škody 20.6.2023
1/2023

Senior Banky, n. o.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v roku 2023 30.3.2023
Dodatok č.1 ku zmluve č.A1551112008

TOPSET Solutions s.r.o.

Dodatok č.1 ku zmluve č.A1551112008 7.2.2023
Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2016-07-06dh1

TOPSET Solutions s.r.o.

Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2016-07-06dh1 7.2.2023
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu Dom smútku 26.1.2023
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu kultúrne stredisko 26.1.2023
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu verejné osvetlenie 26.1.2023
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu OÚ 26.1.2023