Rokovanie OZ 2023

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 4.12.2023 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 20.11.2023

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 24.10.2023

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 22. 8. 2023    

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 3. 5. 2023   

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 28. 3. 2023  

1. Zámer odpredať majetok Obec Nevidzany.

Príloha k zámeru-GP