Rokovanie OZ - 2018

10.12.2018

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

3.12.2018

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

8.10.2018

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

23.7.2018

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

12.6.2018

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

17.4.2018
Zápisnica
Prijaté uznesenie
Hlasovanie

30.1.2018

Zápisnica
Prijaté uznesenie

Hlasovanie