Rokovanie OZ - 2018

23.7.2018

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

12.6.2018

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

17.4.2018
Zápisnica
Prijaté uznesenie
Hlasovanie

30.1.2018

Zápisnica
Prijaté uznesenie

Hlasovanie