Zámer odpredať majetok Obec Nevidzany

25.11.2021

                  Zámer odpredať majetok Obec Nevidzany