Zámer odpredať majetok obce Nevidzany

02.07.2021

Zámer odpredať majetok obce Nevidzany