Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

11.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR karantena 09. 03. 2020