Celoplošné testovanie obyvateľov obce Nevidzany

21.01.2021

Miesto testovania: Kultúrny dom v Liešťanoch

Dátum testovania: sobota 23.01.2021 a nedeľa 24.01.2021

Čas testovania:

08:00 hod - 12:00 hod              12:00 hod - 13:00 hod prestávka

13:00 hod - 17:00 hod              17:00 hod - 18:00 hod prestávka

18:00 hod - 20:00 hod


Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov:občiansky preukaz

Občania od 10 - 15 rokov:kartičku poistenca

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )


Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov:

23.01.2021

od 08:00 hod do 09:00 hod číslo domu 1 až 10

od 09:00 hod do 11:00 hod číslo domu 11 až 25

od 11:00 hod do 12:00 hod číslo domu 26 až 28

od 13:00 hod do 15:00 hod číslo domu 29 až 42

od 15:00 hod do 17:00 hod číslo domu 53 až 69

od 18:00 hod do 19:00 hod číslo domu 72 až 91

od 19:00 hod do 20:00 hod číslo domu 98 až 99

24.01.2021

od 08:00 hod do 09:00 hod číslo domu 101 až 110

od 09:00 hod do 11:00 hod číslo domu 115 až 121

od 11:00 hod do 12:00 hod číslo domu 122 až 125

od 13:00 hod do 15:00 hod číslo domu 127 až 136

od 15:00 hod do 17:00 hod číslo domu 138 až 146

od 18:00 hod do 19:00 hod číslo domu 148 až 151

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.

Aktuálny stav testovania môžete sledovať v sobotu a v nedeľu na webovom sídle obce www.liestany.sk "KAMERA - Plošné testovanie COVID 19"