Zmluvy 2022

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
01967/2022-PKZP-K40172/22.00

Slovenský pozemkový fond

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 14.11.2022
22/12/012/42

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

--- 24.10.2022
22/12/010/44

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

--- 24.10.2022
2022/0416

Trenčiansky samosprávny kraj

Dotácie na bežné výdavky spojené s uskutočnením akcie Nevidzianske hodové slávnosti 2022 PRILOHA_PUBLICITA_2022-0416 20.7.2022
-

BEPORAD, s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o odbere drevného odpadu 25.3.2022
-

KrovING s.r.o.

DODATOK Č.1 k zmluve o dielo 2.3.2022
-

Ing. Sylvia Augustínová

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 7.2.2022
-

Ján Šnirc

Kúpna zmluva p.č. 137 7.2.2022
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohosa o platbách za elektrinu - dom smútku 12.1.2022
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za elektrinu - verejné osvetlenie 12.1.2022
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za elektrinu - obecný úrad 12.1.2022
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za elektrinu - kultúrne stredisko 12.1.2022
1/2022

Silvia Tomancová

Zmluva o výpožičke kompostéra 12.1.2022