Zmluvy 2022

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohosa o platbách za elektrinu - dom smútku 12.1.2022
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za elektrinu - verejné osvetlenie 12.1.2022
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za elektrinu - obecný úrad 12.1.2022
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za elektrinu - kultúrne stredisko 12.1.2022
1/2022

Silvia Tomancová

Zmluva o výpožičke kompostéra 12.1.2022