Zmluvy 2021

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
DOHODA č.21/12/010/17

UPSVaR

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 20.1.2021
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - kultúrne stredisko 7.1.2021
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - dom smútku 7.1.2021
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - obecný úrad 7.1.2021
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie 7.1.2021
-

Ivan Surovec

Kúpno predajná zmluva 7.1.2021