Zmluvy 2021

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
-

NATUR-PACK a.s.

Výpoveď Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 30.12.2021
-

ASEKOL SK s.r.o.

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému zduženého nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 30.12.2021
-

Peter Vrecko, rod. Vrecko, a manželka Veronika Vrecková, rod. Vážanová

Pozemok parc. č. C KN 1026/6, t.t.p., vo výmere 4 m2 17.11.2021
2021/EE/01/048

STRABAG s.r.o.

Oprava miestnej križovatky v obci Nevidzany 1.10.2021
2/2021

Ján Rovný

Zmluva o výpožičke kompostéra 16.6.2021

MG-Forest s.r.o.

Kúpno-predajná_zmluva - drevná hmota Smrek na koreni 27.5.2021
Dodatok

Ivan Surovec

Dodatok ku kúpnej zmluve 2.3.2021
Dodatok č.18

VEPOS s.r.o.

Dodatok č.18 k zmluve o zneškodnení odpadu 25.2.2021
Dodatok č.1

NATUR-PACK a.s.

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 22.2.2021
1 /2021

Martin Turčan

Zmluva o výpožičke kompostéra 19.2.2021
DOHODA č.21/12/010/17

UPSVaR

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 20.1.2021
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - kultúrne stredisko 7.1.2021
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - dom smútku 7.1.2021
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - obecný úrad 7.1.2021
-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie 7.1.2021
-

Ivan Surovec

Kúpno predajná zmluva 7.1.2021