Zmluvy 2020

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
Dohoda č.20-12-012-38

UPSVaR

Realizácia akivačnej činnosti 15.12.2020

Slovenská republika – Štatistický úrad SR

Zmluva o výpožičke tabletov a SIM 14.12.2020
dodatok č.001

SPP a.s.

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 10.09.2020 10.11.2020
dodatok č.001

SPP a.s.

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005 10.11.2020
2/2020

Lucia Bartíková

Zmluva o výpožičke kompostéra 10.11.2020
1/2020

Peter Sobota

Zmluva o výpožičke kompostéra 21.10.2020
-

Disig, a.s.

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania cetrifikátov č.202009479 15.10.2020
-

3W Slovakia, s.r.o.

Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 4.5.2020
-

KrovING s.r.o.

ZoD - vybudovanie oddychovej zóny – altánok
ZoD - Príloha rozpočet
7.4.2020
-

NATUR-PACK, a.s.

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 11.3.2020
-

BROS Computing, s.r.o.

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci 10.2.2020
-

VEPOS, s.r.o.

Dodatok č.17 k zmluve o zneškodnení odpadu 30.1.2020
-

Stredoslovenská energetika

Dohoda o platbách za odobranú elektrickú energiu KS 30.1.2020
-

Stredoslovenská energetika

Dohoda o platbách za odobranú elektrickú energiu Dom smútku 30.1.2020
-

Stredoslovenská energetika

Dohoda o platbách za odobranú elektrickú energiu VO 30.1.2020
-

Stredoslovenská energetika

Dohoda o platbách za odobranú elektrickú energiu obecný úrad 30.1.2020
-

Generali Poisťovňa, a.s.

Osvedcenie ProFi - sk 28.1.2020
2407216849

Generali Poisťovňa, a.s.

Zmluva ProFi 28.1.2020