Zmluvy 2020

 Číslo  Dodávateľ  Popis  Dátum zverejnenia
-

BROS Computing, s.r.o.

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci 10.2.2020
-

VEPOS, s.r.o.

Dodatok č.17 k zmluve o zneškodnení odpadu 30.1.2020
-

Stredoslovenská energetika

Dohoda o platbách za odobranú elektrickú energiu KS 30.1.2020
-

Stredoslovenská energetika

Dohoda o platbách za odobranú elektrickú energiu Dom smútku 30.1.2020
-

Stredoslovenská energetika

Dohoda o platbách za odobranú elektrickú energiu VO 30.1.2020
-

Stredoslovenská energetika

Dohoda o platbách za odobranú elektrickú energiu obecný úrad 30.1.2020
-

Generali Poisťovňa, a.s.

Osvedcenie ProFi - sk 28.1.2020
2407216849

Generali Poisťovňa, a.s.

Zmluva ProFi 28.1.2020