Zmluvy 2019

 Číslo  Zmluvná strana
 Popis  Dátum zverejnenia
  -- Stredoslovenská energetika, a.s.

DOP - SSE - OU

10.1.2019
  -- Stredoslovenská energetika, a.s.

DOP - SSE - verejné osvetlenie

10.1.2019
  -- Stredoslovenská energetika, a.s.

DOP - SSE - dom smútku

9.1.2019
  -- Stredoslovenská energetika, a.s.

DOP - SSE - Kult.stredisko

9.1.2019