Zmluvy 2019

 Číslo  Zmluvná strana
 Popis  Dátum zverejnenia
  - DAUMER s.r.o

Odvodnenie miestnej komunikácie v časti obce: nad miestnymi potravinami

26.9.2019
  - CZ CZ Nitra s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služby

15.4.2019
  TS6K/2019 CZ CZ Nitra s.r.o.

Zmluva o poskytovaní technickej služby

15.4.2019
  2/2019 Daniela Hrdá

Zmluva o výpožičke kompostéra

11.4.2019
  1/2019 Miroslav Chudý

Zmluva o výpožičke kompostéra

28.2.2019
  Dodatok č.16 VEPOS s.r.o.

Dodatok č. 16 k zmluve o zneškodnení odpadu

27.2.2019
  -- Stredoslovenská energetika, a.s.

DOP - SSE - OU

10.1.2019
  -- Stredoslovenská energetika, a.s.

DOP - SSE - verejné osvetlenie

10.1.2019
  -- Stredoslovenská energetika, a.s.

DOP - SSE - dom smútku

9.1.2019
  -- Stredoslovenská energetika, a.s.

DOP - SSE - Kult.stredisko

9.1.2019