Zmluvy 2018

 Číslo  Zmluvná strana
 Popis  Dátum zverejnenia
  -- CZ CZ Nitra s.r.o.

Kamerový systém v obci Nevidzany

20.12.2018
  -- Slovenská sporiteľňa a.s.

Zmluva o Elektronickej službe Business24

3.12.2018
  -- Slovenská sporiteľňa a.s.

Zmluva o účte Komunal

3.12.2018
  017/TN/2018-RVPK Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín

Poskytnutie dotácie

10.11.2018
  -- Slovenská sporiteľňa a.s.

Názov účtu: Kamerový system v obci Nevidzany

11.10.2018
296163-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s

004 ZZ účet szrb

21.8.2018
296163-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s

002 Dohoda k blankozmenke

21.8.2018
296163-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 001 Úverová zmluva 21.8.2018
2018006 INGVIA s.r.o.

Rekonštrukcia miestnych komunikacií

13.8.2018
Dodatok č.1 TextilEco a.s.

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

18.7.2018
Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)

3.7.2018
03/2018 GKV&Ac.spol. s.r.o.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov podľa 182018 Z.z.

11.6.2018
02/2018 Remek s.r.o.

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

11.6.2018
01/2018 TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

11.6.2018
3/2018 Peter Vrecko

Zmluva o výpožičke kompostéra

11.6.2018
MWM-BauTrans spol. s.r.o.

Vybudovanie nových chodníkov na cintoríne a výmena zámkovej dlažby

3.6.2018
2/2018 Jaroslava Haragová  Zmluva o výpožičke kompostéra 9.5.2018
1/2018 Daša Surovcová  Zmluva o výpožičke kompostéra 30.4.2018
0192/2018 Trenčiansky samosprávny kraj Nevidzianske hodové slávnosti 30.4.2018
24/2018-01 Stredoslovenská distribučna a.s. Zmluva o výpožičke podperných bodov 6.4.2018
24/2018-02 Stredoslovenská distribučna a.s.  Dohoda o spolupráci 6.4.2018