Zmluvy 2017

 Číslo  Zmluvná strana
 Popis  Dátum zverejnenia
 1/2017  Gabriela Krpelanová  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 2/2017  Ivana Sobotová  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 3/2017  Ľudovít Vrecko  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 4/2017  Anna Vrecková  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 5/2017  Jarmila Chudá  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 6/2017  Ľudovít Krpelan  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 7/2017  Miloš Sobota  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 8/2017  Milada Vrecková  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 9/2017  Ivan Majdan  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 10/2017  Richard Kluvanec  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 11/2017  Miroslav Kluvanec  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 12/2017  Mgr. Katarína Repková  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 13/2017  Juraj Daško  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 14/2017  Igor Kluvanec  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 15/2017  Vladimír Vážny  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 16/2017  Eva Čičmancová  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 17/2017  Eva Vicanová  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 18/2017  Miroslav Ďuriš  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 19/2017  Eva Pitáková  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 20/2017  Mgr. Ľubomír Holčík Art.  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 21/2017  Ivan Valenta  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 22/2017  Ľudovít Medera  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 23/2017  Stanislav Sekereš  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 24/2017  Jozef Baláž  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 25/2017  Jaroslav Hlinka  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 26/2017  Ivan Šponiar  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 27/2017  Štefan Cvíčela  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 28/2017  Miroslav Cvíčela  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 29/2017  Jozef Líška  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 30/2017  Ing. Miroslava Ostrihoňová  Zmluva o výpožičke kompostéra  
 2017.0189  Trenčiansky samosprávny kraj  Zmluva o poskytnutí dotácie  
   Ing. Jozef Adamkovič Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017  
 2000/876  Remek, s.r.o. Licenčná zmluva  
 Dohoda  Stredoslovenská energetika Platby za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie  
 Dohoda  Stredoslovenská energetika Platby za odobratú elektrinu - OCÚ  
 Dohoda  Stredoslovenská energetika Platby za odobratú elektrinu -Kultúrne stredisko  
 Dohoda  Stredoslovenská energetika Platby za odobratú elektrinu - Dom smútku  
 Dodatok č.15 k zmluve  VEPOS, s.r.o. Dodatok č. 15 k Zmluva o zneškodnení odpadu  
 2017EE01025  STRABAG s.r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nevidzany  26.6.2017
 Dohoda č.17-12-012-58 UPSVaR Prievidza  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu 18.12.2017
 Dohoda č. 17-12-010-39 UPSVaR Prievidza Pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe  18.12.2017