Zmluvy 2016

 

 Číslo   Zmluvná strana  Popis   Dátum zverejnenia
 0275/2016
0275/2016 Trenčiansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie
  SOZA Hromadná licenčná zmluva
  Prievidzké pekárne a cukrárne a.s. Darovacia zmluva
Dodatok č.13 VEPOS, s.r.o. Dodatok č.13 k zmluve o zneškodnení odpadu
Dodatok č.14 VEPOS, s.r.o. Dodatok č.14 k zmluve o zneškodnení odpadu
Dohoda č.16/12/010/41 UPSVaR - Prievidza Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č.16/12/012/35 UPSVaR - Prievidza Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
  Obec Čavoj Dohoda o posločnom školskom obvode základnej školy
tz2016-07-06dh1 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii programov
2016/001 ARD-stav Šuniar Ľuboš Obnova fasády na budove domu smútku Nevidzany
  Ing. Jozef Adamkovič Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016

 

 Viac tu: https://obec11.webnode.sk/obecny-urad/zverejnovanie-dokumentov-/zmluvy/zmluvy-2016/
 Trenčiansky samosprávny kraj  Zmluva o poskytnutí dotácie  
   SOZA  Hromadná licenčná zmluva  
   Prievidzké pekárne a cukrárne a.s.   Darovacia zmluva  
 Dodatok č.13  VEPOS, s.r.o.  Dodatok č.13 k zmluve o zneškodnení odpadu  
 Dodatok č.14  VEPOS, s.r.o.  Dodatok č.14 k zmluve o zneškodnení odpadu  
 Dohoda č.16/12/010/41  UPSVaR - Prievidza  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi  
 Dohoda č.16/12/012/35  UPSVaR - Prievidza  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb  
   Obec Čavoj  Dohoda o posločnom školskom obvode základnej školy  
 tz2016-07-06dh1  TOPSET Solutions s.r.o.   Zmluva o aktualizácii programov  
2016/001 ARD-stav Šuniar Ľuboš Obnova fasády na budove domu smútku Nevidzany  
  Ing. Jozef Adamkovič Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016