Zmluvy 2014

 

 Číslo   Zmluvná strana  Popis   Dátum zverejnenia
Dodatok č.11 VEPOS s.r.o. Dodatok č.11 k zmluve o zneškodnení odpadu  
Dodatok č.1 STRABAG s.r.o. Rekonštrukcia miestnej komunikácie  
Dodatok č.1 ÚPSVaR Prievidza Dodatok č. k dohode č.51/§52/2014  
Dodatok č.2 TOPSET Solutions s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o aktualizácii programov  
Dohoda č.51§52/2014 ÚPSVaR Prievidza úprava práv a povinností dohody  
  p.Cigáň, p.Ondrušová, p.Ďurišová, p.Vrecko, p.Škríp, p.Vršková, p.Šponiar Kúpna zmluva pozemku  
2014-0321 Trenčiansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie  
2014017 001 Šuniar Ľuboš-STAV Zmluva o dielo č. 2014017 001  
2014-EE-01-33 STRABAG s.r.o. Rekonštrukcia miestnej komunikácie  
  Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytnutí audítorských služieb