Vývoz separovaného odpadu v roku 2020

Zber a vývoz triedeného odpadu v roku 2020

1. Zber elektroodpadu, prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov bude v mesiaci február/marec a september priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom. Mimo zber môže občan elektroodpad nahlásiť na obecnom úrade.

2. Šatstvo sa zberá počas celého roka do špeciálneho kontajnera pri budove obecného úradu.

3. Zber papiera sa uskutoční 4 x ročne priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom.

4. Jedlé oleje a tuky sa zberajú na obecnom úrade v PET fľašiach počas celého roka do 120l nádoby na to určenej.

5. Opílené konáre a kríky, drevený nábytok a odpad z dreva sa celoročne uskladňujú na ploche smerom k vodojemu. Podľa množstva sú odvážané na spracovanie drtičkou.

6. Plasty sa zberajú 1x mesačne z miesta určeného pri obecnom úrade.

7. Sklo sa zberá do 1100 l zbernej nádoby pri potravinách WANNA a pri obecnom úrade počas celého roka s vývozom 1x mesačne.

8. Bioodpad sa separuje do kompostérov v domácnosti, väčšie množstvo trávy a lístia sa uskladňuje na ploche nad odpadom z dreva.

9. VKM, KOVY sa separujú do oranžových a červených vriec, vývoz 2x ročne - občan ich prinesie pri obecný úrad.

VÝVOZ SKLA

VÝVOZ PLASTOV

VKM

Kovy

3. január

10. január

-

-

7. február

14. február

-

-

6. marec

13. marec

23.marec

31.marec

3. apríl

18. apríl

-

-

22. máj

-

-

-

12. jún

19. jún 

- -

17. júl

10. júl

-

-

7. august

14. august

-

-

4. september

11. september

7.september

11.september

2. október

16. október

-

-

13. november

6. november

-

-

11. december

4. december

-

-