Vývoz separovaného odpadu v roku 2019

Zber a vývoz triedeného odpadu v roku 2019

1. Zber elektroodpadu, prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov bude v mesiaci máj a september priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom. Mimo zber môže občan elektroodpad nahlásiť na obecnom úrade.

2. Šatstvo sa zberá počas celého roka do špeciálneho kontajnera pri bývalej požiarnej zbrojnici.

3. Zber papiera sa uskutoční 4 x ročne priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom.

4. Jedlé oleje a tuky sa zberajú na obecnom úrade v PET fľašiach počas celého roka do 120l nádoby na to určenej.

5. Opílené konáre a kríky, drevený nábytok a odpad z dreva sa celoročne uskladňujú na ploche za Hliníkom. Podľa množstva sú odvážané na spracovanie drtičkou.

6. Plasty sa zberajú 1x mesačne z miesta určeného pri obecnom úrade.

7. Sklo sa zberá do 1100 l zbernej nádoby pri potravinách WANNA počas celého roka s vývozom 1x mesačne.

8. Bioodpad sa separuje do kompostérov v domácnosti.

9. VKM, KOVY sa separujú do vriec, vývoz 2x ročne -zber priamo pred domom.

VÝVOZ SKLA

VÝVOZ PLASTOV

VKM, kovy, papier

4. január

25. január

-

1. február

22. február

-

1. marec

22. marec

-

26. apríl

20. apríl

-

24. máj

17. máj

-

21. jún

28. jún 

21.jún

26. júl

19. júl

-

23. august

16. august

-

20. september

27. september

-

18. október

25. október

-

22. november

29. november

-

20. december

-

6. december