Vývoz separovaného odpadu v roku 2018

1. Zber elektroodpadu, prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov bude v mesiaci máj a september priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom. Mimo zber môže občan elektroodpad nahlásiť na obecnom úrade.

2. Šatstvo sa zberá počas celého roka do špeciálneho kontajnera pri bývalej požiarnej zbrojnici.

3. Zber papiera sa uskutoční 4 x ročne priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom.

4. Jedlé oleje a tuky sa zberajú na obecnom úrade v PET fľašiach počas celého roka do 120l nádoby na to určenej.

5. Opílené konáre a kríky, drevený nábytok a odpad z dreva sa celoročne uskladňujú na ploche za Hliníkom. Podľa množstva sú odvážané na spracovanie drtičkou.

6. Plasty sa zberajú 1x mesačne z miesta určeného pri obecnom úrade.

7. Sklo sa zberá do 1100 l zbernej nádoby pri potravinách WANNA počas celého roka s vývozom 1x mesačne.

8. Bioodpad sa separuje do kompostérov, ktoré obec zabezpečila pre každú domácnosť na požiadanie.

VÝVOZ SKLA

VÝVOZ PLASTOV

5. január

26. január

2. február

23. február

2. marec   a   30. marec

23. marec

27. apríl

13. apríl

25. máj

4. máj

22. jún

1. jún 

27. júl

6. júl

24. august

3. august

21. september

7. september

26. október

5. október

23. november

16. november

21. december

14. december