Vývoz komunálneho odpadu v roku 2021

12. január

26. január

 

9. február

23. február

 

9. marec

23. marec

 

6. apríl

20. apríl

 

4. máj

18. máj

-

1. jún

15. jún

29. jún

13. júl

27. júl

-

10. august

24. august

  

7. september

21. september

  

5. október

19. október

  

2. november

16. november

30. november

14. december

28. december

-

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020