Voľby prezidenta Slovenskej republiky

1. Vyhlásenie volieb prezidenta SR

2. Informácie pre voliča

3. Zverejnenie elektronockej adresy

4. Harmonogram OTZ volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

5. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

6. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie HP

7. Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky