Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

10. Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

9. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

8.Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

7. Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie 2022-2026

6. Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

5. Počet obyvateľov obce Nevidzany ku dňu vyhlásenia volieb

4. Informácia o spôsobe hlasovania

3. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do samosprávnych krajov

2. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí

1. Rozhodnutie predsedu NR SR -vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí