Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

14. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK

13. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK

12. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nevidzany

11. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch

10. Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

9. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

8.Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

7. Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie 2022-2026

6. Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

5. Počet obyvateľov obce Nevidzany ku dňu vyhlásenia volieb

4. Informácia o spôsobe hlasovania

3. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do samosprávnych krajov

2. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí

1. Rozhodnutie predsedu NR SR -vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí