Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

1. Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

2. Informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí

3. Oznámenie o počte obyvateľov

4. Informácia pre nezávislých kandidátov

5. Informácia pre politické strany

6. Oznámenie o určení počtu poslancov

7. Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce

8. Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

9. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

10. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nevidzany

11. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch