Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb v obci Nevidzany

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 241
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 92
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 92
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 90
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť 5
Počet zvolených poslancov 5
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 87

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Iveta Kluvancová Smer-SD 83 hlasov
2. Milan Sobota Smer-SD 82 hlasov
3. Ivan Majdan Smer-SD 80 hlasov
4. Mgr. Eva Bieliková Smer-SD 77 hlasov
5. Mgr. Zuzana Turčanová Smer-SD 73 hlasov

Náhradníci - kandidáti neboli.

Za starostu obce bola zvolená Ing. Beata Vrecková (Smer-SD) 87 hlasov

1. Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

2. Informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí

3. Oznámenie o počte obyvateľov

4. Informácia pre nezávislých kandidátov

5. Informácia pre politické strany

6. Oznámenie o určení počtu poslancov

7. Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce

8. Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

9. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

10. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nevidzany

11. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch