Voľby do NR SR 2023

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.9.2023

8. Žiadosť o voľbu poštou elektronicky, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

7. Určenie zodpovednej osoby

6. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK

5. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

4.Menovanie zapisovateľa

3. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

2. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

1. Vyhlásenie volieb do NR SR