Voľby do NR SR 2020

1. Vyhlásenie volieb do NR SR 2O2O

2. Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený