Voľby do NR SR 2020

1. Vyhlásenie volieb do NR SR 2O2O

2. Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

3. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

4. Menovanie zapisovateľa

5. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK

6. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu