Voľby do NR SR 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016 starostovi obce: obecnevidzanypd@centrum.sk

Informacie pre volica 2016

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR

Žiadosť o voľbu poštou volič ktorý má trvalý pobyt v SR

Žiadosť o voľbu poštou volič ktorý nemá trvalý pobyt v SR

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie