Voľby do Európskeho parlamentu

1. Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

2. Voľby do EP na území Slovenskej republiky, informácie pre voliča

3. Informácia pre voliča

4. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do EP v roku 2019

5. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

6. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK

7.Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie HP