Rokovanie OZ 2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 7. 12. 2022 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 25. 11. 2022

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 25. 11. 2022

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 21. 9. 2022   

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 23. 6. 2022  

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 23. 5. 2022 

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 1. 3. 2022