Rokovanie OZ - 2021

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 20. 5. 2021

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 15. 3. 2021