Rokovanie OZ - 2020

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 11. 12. 2020

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 24. 11. 2020

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 31. 8. 2020

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 11. 5. 2020

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 4. 2. 2020