Rokovanie OZ - 2017

4.12.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

14.11.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

14.08.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


17.7.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


5.6.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

10.5.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie

6.3.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


13.2.2017

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie