Rokovanie OZ - 2016

12.12.2016

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


21.11.2016

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


26.9.2016

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


9.6.2016

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


30.5.2016

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


25.4.2016

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


29.2.2016

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie