Rokovanie OZ 2015

22.12.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


14.12.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


30.11.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


19.10.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


21.9.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


3.8.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


22.6.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


26.5.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


20.4.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


30.3.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


15.3.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


23.2.2015

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie