Rokovanie OZ 2014

15.12.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


8.12.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


11.11.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


20.10.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


22.9.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


1.9.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


14.8.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


17.7.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


30.6.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


23.6.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


19.5.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


5.5.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


25.3.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie


10.2.2014

Zápisnica

Prijaté uznesenie

Hlasovanie