Referendum 2023


6. Oznámenie elektronickej adresy na podávanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny

5. Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

4. Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

3. Menovanie osoby pre organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie

2. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

1. Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

Bližšie informácie: https://www.minv.sk/?referendum