Referendum 2023


Výsledky Referenda 2023


Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 247

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania - 143

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku - 143

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov - 143

Počet platných hlasovacích lístkov - 143


Otázka č. 1

Počet hlasov "ÁNO" - 143

Počet hlasov "NIE" - 0


V obci Nevidzany bola 57,9 % účasť.


7. Oznámenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

6. Oznámenie elektronickej adresy na podávanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny

5. Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

4. Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

3. Menovanie osoby pre organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie

2. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

1. Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

Bližšie informácie: https://www.minv.sk/?referendum